O Fundacji Zdrowy Brzuch

Fundacja Zdrowy Brzuch powstała w 2021 roku.

Główne cele, które przyświecały jej założycielom to przede wszystkim :

– zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia,

– szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod profilaktyki zarówno poprzez badania, jak i szeroko rozumiany zdrowy styl życia,

– upowszechnianie i wspieranie rozwoju takich dziedzin nauki, które ujmują człowieka jako jedność psychofizyczną, zarówno w diagnostyce jak i w terapii,

– wspieranie działalności badawczej, diagnostycznej, leczniczej lub rehabilitacyjnej jednostek zaangażowanych w działania profilaktyczne,

– zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat obowiązujących standardów leczenia oraz ich dostępności w systemie ochrony zdrowia.