Zbiórki Fundacji Zdrowy Brzuch

Program profilaktyczny „Pierwsza w życiu kolonoskopia”

https://zrzutka.pl/bun286

W chwili obecnej organizujemy środki na uruchomienie pierwszego w Polsce niezależnego programu profilaktycznej kolonoskopii pod nazwą  „Pierwsza w życiu kolonoskopia”.

Program „Pierwsza w życiu kolonoskopia” ma na celu:

– edukację i szeroką informację na temat badania jelita grubego jakim jest kolonoskopia,

– oswojenie, przybliżenie i zmniejszenie lęku przed badaniem,

– ułatwienie dostępu do kolonoskopii i wykonanie jej u osób, które nigdy wcześniej nie miały wykonanego badania,

– edukację personelu medycznego zarówno w kwestii jakości wykonanej kolonoskopii jak i odpowiedniego kontaktu z pacjentem,

– organizację tzw. „mostów diagnostyczno-leczniczych” czyli łączenia we współpracy placówek, które wykonują diagnostykę, leczenie, rehabilitację po zabiegach, dają wsparcie dietetyczne oraz psychologiczne oraz koordynowanie współpracy pomiędzy nimi.

Nazwa zbiórki: Profilaktyka raka jelita grubego

Nr zbiórki: 2022/209/OR

Cel zbiórki: Celem zbiórki jest gromadzenie środków finansowych na działalność profilaktyczną raka jelita grubego w zakresie edukacji, wykonywania badań diagnostycznych oraz leczenia dla osób szukających i potrzebujących pomocy i wsparcia w Fundacji.